Nummer skapt av

Publisert: 1927

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 51 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1927-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Om forekomsten og fordelingen av jod i naturen, og dets betydning for det organiske liv, s. 65-74, Gulbrand Lunde;
  • Litt om paleobotaniske arbeidsmetoder, s. 74-92, Ove Arbo Høeg;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus