Nummer skapt av

Publisert: 1927

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 51 (s. 321-360)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1927-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Om renens skjæbne i Norge, s. 321-327, Carl Schulz;
  • Et interessant optisk fenomen, s. 327-336, Martin Fagermo;
  • Undersøkelser i forbindelse med torskeutklækningen ved Flødevigen, s. 336-353, Alf Dannevig;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus