Nummer skapt av

Publisert: 1928

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 52 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1928-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Vannfri alkohol, s. 65-70, Haakon Hougen;
  • Bak bøsseløpet, s. 70-81, Knut Dahl;
  • Jagtlovgiving og fredning, s. 82-87, Martin Cecilius August Brinkmann;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus