Nummer skapt av

Publisert: 1929

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 53 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens Museum



Signatur: ubb-tskr-naturen-1929-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Niels Henrik Abel, s. 65-70, Jonas Ekman Fjeldstad;
  • Det tertiære menneske i arkeologisk belysning, s. 70-80, Anathon Bjørn;
  • Variasjoner i husdyrarter i genetisk belysning, s. 80-96, Christian Wriedt;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus