Nummer skapt av

Publisert: 1930

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 54 (s. 161-196)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1930-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Geologi, Meteorologi

Inneholder:

  • Opdagelsen av den niende storplanet., s. 161-171, Sigurd Einbu;
  • Fridtjof Nansens undersøkelser over jordskorpen og den isostatiske likevekt., s. 171-181, Olav Mosby;
  • Nattefrost. Dens årsaker og muligheten av å bekjempe den., s. 181-195, Håkon Foss;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus