Nummer skapt av

Publisert: 1931

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 55 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1931-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Fysikk

Inneholder:

  • En regnskur fra jordens oldtid., s. 65-70, Olaf Holtedahl;
  • Om den nyere utvikling i atomlæren., s. 71-85, Egil Andersen Hylleraas;
  • Fossilfund i Ottadalens serpentin-konglomerat., s. 85-91, Peter Annæus Øyen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus