Nummer skapt av

Publisert: 1932

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 56 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1932-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Biologi, Fugler

Inneholder:

  • Om havets produksjon., s. 97-112, Haakon Hasberg Gran;
  • Nye undersøkelser over vårt melkeveisystem., s. 112-115, S. Alsaker-Nøstdahl;
  • "Vinterfugl" ved Kirkjubø (Færøyane)., s. 115-126, Sverre Patursson;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus