Nummer skapt av

Publisert: 1933

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 57 (s. 321-352)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1933-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Kjemi, Meteorologi, Geofysikk

Inneholder:

  • Atomets kjerne., s. 321-328, Lars Vegard;
  • Hvordan Blæreroten fanger sitt bytte., s. 329-339, Signe Caspara Fransrud;
  • Jordmagnetismen og dens forbindelse med nordlys og vær. III., s. 339-347, Ole Andreas Krogness;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus