Nummer skapt av

Publisert: 1934

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 58 (s. 257-288)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1934-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Meteorologi, Biologi, Nekrologer, Entomologi

Inneholder:

  • Kromosomer og arv., s. 257-267, Bjørn Føyn;
  • Et par anomalier hos hestemaur., s. 268-271, Vilhelm Kiil;
  • Praktiske forsøk på langsiktige værspådommer., s. 272-284, Karl Falch Wasserfall;
  • Robert Chodat (1865-1934)., s. 284-286, Kaare Münster Strøm;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus