Nummer skapt av

Publisert: 1935

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 59 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1935-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Meteorologi, Fugler

Inneholder:

  • Planteforedlingens tidsalder., s. 65-75, Gunnar Hiorth;
  • Hvorledes isfjellene driver., s. 75-84, Olav Mosby;
  • Fugler i Troms fylke., s. 85-92, A. Bjørkli;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus