Nummer skapt av

Publisert: 1935

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 59 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1935-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Paleontologi, Geofysikk, Nekrologer

Inneholder:

  • Professor O.A. Krogness og hans innsats i norsk geofysikk., s. 161-167, Olaf Martin Devik;
  • Skogenes utvikling belyst ved myrenes innhold av blomsterstøv., s. 167-181, Gunnar Holmsen;
  • Fisker fra perm-avleiringer i Asker., s. 181-188, Anatol Heintz;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus