Nummer skapt av

Publisert: 1936

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 60 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1936-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Botanikk, Paleontologi

Inneholder:

  • Stóri Geysir på Island vekket til nytt liv., s. 1-6, Tom Barth;
  • Norges fossile flora., s. 7-21, Ove Arbo Høeg;
  • Litt um epifyt-tre., s. 21-32, Olaf Hanssen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus