Nummer skapt av

Publisert: 1936

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 60 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1936-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Marinbiologi, Medisin, Arkeologi, Helleristninger

Inneholder:

  • Anvendelse av levende fluelarver ved behandling av ondartede sår., s. 129-137, Leif Reinhardt Natvig;
  • Helleristninger sett fra et ikke-arkeologisk synspunkt., s. 137-150, Christian Koren Wiberg;
  • Planteplankton-produksjon i havet., s. 150-157, Torbjørn Gaarder;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus