Nummer skapt av

Publisert: 1937

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 61 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1937-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Zoologi, Botanikk

Inneholder:

  • Mayafolkets tidsregning og astronomi., s. 1-12, Svein Rosseland;
  • Om befruktningen hos nogen tropiske vannliljer., s. 13-19, Georg Hygen;
  • Elgen og jaktordninga., s. 20-28, Johan Huus;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus