Nummer skapt av

Publisert: 1937

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 61 (s. 289-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1937-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Meteorologi, Arkeologi, Entomologi, Helleristninger

Inneholder:

  • Solstråling og jordstråling., s. 289-302, Håkon Mosby;
  • Tolkningen av vår steinalders helleristninger., s. 302-308, Dagfinn Gjessing;
  • De egyptiske bier., s. 309-312, Max Dingler;
  • Et par nye fund fra Vestlandets bronsealder., s. 312-316, Per Fett;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus