Nummer skapt av

Publisert: 1938

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 62 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1938-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Botanikk, Etnologi

Inneholder:

  • Nogen fjellsprekker på Vestlandet., s. 65-72, Niels-Henrik Kolderup;
  • Norske plantenavn., s. 73-84, Ove Arbo Høeg;
  • Arier - Germaner - Tysker., s. 84-92, Arne Bang Andersen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus