Nummer skapt av

Publisert: 1938

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 62 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1938-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Kjemi, Arkeologi, Entomologi

Inneholder:

  • Kubremsene og deres optreden i Norge., s. 161-174, Leif Reinhardt Natvig;
  • En steinaldersboplass fra bronsealderen., s. 175-183, Gutorm Gjessing;
  • Hvorav vet vi atomer og molekyler virkelig eksisterer?, s. 183-190, Svein G. Terjesen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus