Nummer skapt av

Publisert: 1939

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 63 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1939-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Paleontologi, Meteorologi

Inneholder:

  • Navigering i usiktbart vær., s. 65-73, Olaf Martin Devik;
  • De senere års utvikling innenfor foredlingen av våre kulturplanter., s. 73-82, Gunnar Hiorth;
  • Forhistoriske menneskefunn., s. 83-94, Anatol Heintz;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus