Nummer skapt av

Publisert: 1940

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 64 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1940-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Botanikk, Fysikk, Biologi, Nordlys, Ugress

Inneholder:

  • Mesotronet- en ny elementærpartikkel, s. 1-16, Bjørn Trumpy;
  • Kan nordlyset høres?, s. 11-16, Sigurd Einbu;
  • Hvor kommer ugraset fra?, s. 16-26, Emil Korsmo;
  • Relatert til: Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus