Nummer skapt av

Publisert: 1940

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 64 (s. 33-64)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1940-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Ornitologi, Zoologi, Botanikk, Marinbiologi, Antropologi, Raselære, Platinarev, Fjord, Podosphaera

Inneholder:

  • Bedre mennesker?, s. 33-38, Georg Hygen;
  • Om – og omkring- platinarevene, s. 38-49, Otto Lous Mohr;
  • Grønfargingen av Lenefjorden og Grønnsfjorden i Vest-Agder, s. 50-54, Trygve Braarud;
  • På Norsk Ornitologisk Stasjon i trekktida, s. 55-60, Gunnar Selmer Sætersdal;
  • Relatert til: Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus