Nummer skapt av

Publisert: 1940

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 64 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1940-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Geologi, Geografi, Marinbiologi

Inneholder:

  • Hvad havet inneholder av salter, s. 65-75, Bjørn Helland-Hansen;
  • Geofysisk malmleting, s. 75-85, Matz Jenssen;
  • Rhizostoma octopus – en gjest i våre farvann, s. 85-92, Hans Tambs-Lyche;
  • Relatert til: Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus