Nummer skapt av

Publisert: 1941

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 65 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1941-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Kjemi, Biologi, Maurløve, Flora

Inneholder:

  • Kunstige tekstfibre, s. 129-140, Haakon Haraldsen;
  • Litt om maurløva (Myrmeleon formicarius L.): Nye funn på Vestlandet, s. 141-146, Nils Knaben;
  • Relatert til: Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus