Nummer skapt av

Publisert: 1941

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 65 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1941-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Biologi, Arkeologi

Inneholder:

  • Vest-Europeiske jernaldershus. Fra de senere års utgravinger., s. 353-366, Sigurd Grieg;
  • Om bipolare planter, s. 367-379, Bernt Arne Lynge;
  • Relatert til: Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus