Nummer skapt av

Publisert: 1942

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 66 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens Museum



Signatur: ubb-tskr-naturen-1942-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Zoologi, Marinbiologi, Arkeologi

Inneholder:

  • Slutt oversyn over solsystemet, s. 1-9, Sigurd Einbu;
  • De eldste helleristninger i Norge, s. 10-18, Gustav Schmies;
  • Blåskjell og blåskjellavl, s. 19-30, Paul Bjerkan;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus