Nummer skapt av

Publisert: 1942

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 66 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1942-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Ornitologi, Zoologi, Botanikk, Meteorologi, Biologi, Arkeologi, Fugler, Skogstrær, Fangstfolk, Atmosfæriske forstyrrelser, Atmosfære, Mykorrhiza

Inneholder:

  • De eldste fangstfolkene på Hardangervidda, s. 193-210, Johannes Bøe;
  • Hvordan fulglene flyr, svømmer og dukker, s. 210-227, Sigurd Johnsen;
  • Hvad er «atmospherics»?, s. 227-231, K. Langlo-Olsen;
  • Skogtrærnes mykorrhiza og dens betydning, s. 232-250, Håkon Robak;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus