Nummer skapt av

Publisert: 1942

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 66 (s. 321-352)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1942-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Zoologi, Geologi, Geografi, Fysikk, Marinbiologi, Hvalfangst, Nekrologer, Hvalbestand

Inneholder:

  • En tragisk forskerskjebne, s. 321-325, Kristine Bonnevie;
  • Hvalfangsten, hvalbestanden og reguleringen, s. 326-342, Johan Tidemand Ruud;
  • Vannet bryter ned på ett sted og bygger opp på et annet sted, s. 342-353, Alf Røed;
  • Isaac Newton, s. 353-357, Bjørn Trumpy;
  • Professor dr. Carl Fred. Kolderup, s. 357-361, Haakon Shetelig;
  • Vårt univers, s. 361-372, Sigurd Einbu;
  • Geologisk tidsregning, s. 373-384, Anders Kvale;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus