Nummer skapt av

Publisert: 1943

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 67 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1943-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Geologi, Fysikk, Medisin, Biologi, Arkeologi

Inneholder:

  • Magnetisk forskningsarbeid i Norge: Et vitenskapelig 100-årsjubileum, 1843-1943, s. 97-103, Karl Falch Wasserfall;
  • Det eksperimentelle og kliniske grunnlag for vaksinasjon mot tuberkulose, s. 104-121, Konrad Birkhaug;
  • Når ble røysene langs kysten bygget?, s. 121-128, Harald Egenes Lund;
  • Overskyvninger i den norske fjellkjede, s. 143-150, Christopher Oftedahl;
  • Strenge vintre og dyrelivet i Skagerak, s. 150-160, Gunder Mathiesen Dannevig;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus