Nummer skapt av

Publisert: 1943

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 67 (s. 321-352)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1943-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Meteorologi, Klima

Inneholder:

  • Klimavariasjoner i Norge i vår tid, s. 321-337, Theodor Hesselberg;
  • «Levende molekyler»: II. Virus, s. 337-347, Hans Sætren;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy, Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1945.


    comments powered by Disqus