Nummer skapt av

Publisert: 1944

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 68 (s. 33-64)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1944-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Biologi, Nekrologer

Inneholder:

  • Robert Koch, s. 33-41, Thomas Martin Vogelsang;
  • Det biologiske grunnlag for dannelsen av ondartete svulster hos planter og dyr, s. 41-57, Håkon Robak;
  • Hamstring hos meiser, s. 58-63, Svein Haftorn;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus