Nummer skapt av

Publisert: 1944

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 68 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1944-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Fysikk, Arkeologi

Inneholder:

  • Koronadannelser og deres fysikalske forklaring., s. 161-176, Lars Vegard;
  • Hva myrene våre kan gjemme. Myrfunnenes betydning for oldforskningen., s. 176-191, Harald Egenes Lund;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus