Nummer skapt av

Publisert: 1944

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 68 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1944-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Fysikk, Kjemi, Medisin, Fiske

Inneholder:

  • En praktisk vaksinasjonsmetode mot tuberkulose., s. 193-214, Konrad Birkhaug;
  • Flytende helium, den merkeligste av alle væsker., s. 215-220, Harald Wergeland;
  • Faktorer som bestemmer Lofotfiskets kvantum., s. 221-243, Gunnar Rollefsen;
  • Niob - et nytt legeringsmetall for stålindustrien, s. 244-249, Torgeir Høverstad;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus