Nummer skapt av

Publisert: 1945

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 69 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1945-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kjemi, Meteorologi, Fiskeri

Inneholder:

  • De viktigste undersøkelser over den europeiske åls utvikling og gytefelter., s. 161-171, Arne Revheim;
  • Sjøtermograftjenesten og den praktiske værvarsling., s. 172-179, Audvin Åmot;
  • Det frie elektron og dets anvendelse. III. Elektronoptikkens praktiske resultater., s. 180-191, Olav Netteland;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus