Nummer skapt av

Publisert: 1945

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 69 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1945-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geografi, Kjemi, Etnologi

Inneholder:

  • Fellesskap og avhengighet i gårds- og bygdesamfunn., s. 193-211, Rigmor Frimmanslund Holmsen;
  • Forurensing og selvresning av sjøvann. Undersøkelser i Oslofjorden., s. 212-235, Trygve Braarud;
  • Det frie elektron og dets anvendelse. III. Elektronoptikkens praktiske resultater., s. 236-250, Olav Netteland;
  • Atomsprengning og frigjøring av atomenergien., s. 250-255, Bjørn Trumpy;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus