Nummer skapt av

Publisert: 1946

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 70 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1946-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Bjørn Helland-Hansen, Johan Huus, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Geologi, Medisin

Inneholder:

  • Våre viktige metaller og deres opptreden i naturen., s. 129-135, Harald Bjørlykke;
  • Penicillin., s. 135-144, Ove Arbo Høeg;
  • Virkningen av solformørkelsen 9. juli 1945 på jonosfæren., s. 145-150, Leiv Harang;
  • Relatert til: Bergen Museum, Bjørn Helland-Hansen, Niels-Henrik Kolderup, Torbjørn Gaarder, Johan Huus, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus