Nummer skapt av

Publisert: 1948

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 72 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1948-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum og Universitetet i Bergen, Redaktor Knut Fægri. Redaksjonskomite: Carl Ludvig Godske, Niels-Henr. Kolderup, Håkon Rasmussen og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Feltarbeid, Geologi, Nekrologer, Mat

Inneholder:

  • Max Planck. 23. april 1858 - 23. april 1948., s. 161-165, Bjørn Trumpy;
  • Om gammelost., s. 165-171, Sigurd Funder;
  • Jotunheimens geologi., s. 172-187, Kåre Landmark;
  • Vitenskapelig feltarbeid i Norge sommeren 1948., s. 188-192, Knut Fægri;
  • Relatert til: Bergen Museum, Niels-Henrik Kolderup, Knut Fægri, Bjørn Trumpy, Carl Ludvig Godske, Håkon Rasmussen


    comments powered by Disqus