Brev skapt av

Dato: 1864-08-23Signatur: ubb-ms-0167-03-09-07-15


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: A. M. Eyde, Georg Høyer Houg


comments powered by Disqus