Brev skapt av

Dato: 1791-09-30Signatur: ubb-ms-0167-03-10-032


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Pro Memoria

Dette dokumentet er knyttet til emnene Glass, 1700-tallet, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus