Brev skapt av

Dato: 1825-07-14Signatur: ubb-ms-0178-a-03-30


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Kopi. Brev til magistraten i Bergen fra Christian Magnus Falsen den 14. Juli 1825. Tilbakesending av magistratens brev av dagens dato på Christian Magnus Falsens tilstilte skatteseddel fra skattefogd Malling på kjøbstadskatt, formueskatt og næringsskatt for skatteåret 1824 til 1825. Han sier at han har gitt sin bror, byråsjef Hagbart Falsen, fullmakt til å avgjøre sine resterende affærer samme sted, og således også å utbetale de skatter som påligger han og som har vært publisert i avisen Christiania Intelligens-Seddeler. Magistraten må sende skattseddelen tilbake til Malling og henvise ham videre til Falsens bror.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Avis, Skatt, Næringsskatt, Formueskatt, Skatteseddel, Christiania Intelligenz-Seddeler, Kjøbstedsskatt, Bergen magistrat

Relatert til: Hagbarth Falsen, Skattefogd Malling

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus