Brev skapt avSignatur: ubb-ms-0187-e-1Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Et hefte med 11tegninger samt 2 beskrevne blader og nogen bilag. (7)

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Prospekter, Norge, Blandet innhold, Historie, Innsamlet antikvarisk materiale, Pergament, Monument, Oldtidslevninger, Oldtidsminner

Er en del av

W. F. K. Christie: Samme for 1825 samt Copier av endel Pergaments-Brever.

Et hefte med 11 tegninger samt 2 beskrevne blader og nogen bilag. (7) se mer


comments powered by Disqus