Manuskript

Dato: 1868-12-22Signatur: bba-a-0644-hc-1


Eies av Bergen Byarkiv


Gå til enkeltside for nedlasting:

"Udskrift af Bergens Byes Brandtaxationsprotokol" for Bredsgården.

Dette bildet er en del av utstillingen Eiendoms- og forretningsarkiv - Et utvalg fra arkivene

Dette dokumentet er knyttet til emnet Branntaksasjoner

Relatert til: Bredsgården


comments powered by Disqus