Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0010Gå til side:

Skrevet ca 1725. Dommer og privilegier fra 1579 – 1724. Register bak i boken

Dette dokumentet er knyttet til emnene Bergen, Privilegier, Prekener, Lover, Bergens byes privilegier, Bergenske laugs-privilegier, Bergen vedk, Tyske kontor i Bergen vedk., Handelshistorie vedk., Handel vedk., Hansatiden, Hanseatene, Testamenter, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

Relatert til: Barberlauget, Herman J. Frøchen

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Fol. 132 beskrevne blader. B

comments powered by Disqus