Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0018Gå til enkeltside for nedlasting:

Inneholder referater av Skydeselskabets sammenkomster fra 1790 til 1821 og regnskap frem til 1831.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, 1700-tallet, Bergen vedk, Fiskerier vedk., Skytterlag, Bergenske skydeselskap, Protokol for Det bergenske skyteselskap, 1790 – 1824

Relatert til: Skyteselskap i Bergen, Det frivillge Skyttervesen

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Fol. 159 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus