Manuskript

Publisert: 1722

Laget mellom 1722-01-10 og 1722-11-28



Signatur: ubb-ms-0029



Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Brever fra forskjellige inkvisitionsdomstoler i Spanien og Portugal til inkvisitiosdomstolen i Barcelona fra 10 Januar til 28 novbr. 1722. Foræret til Bergens museum av en i Spanien bosat tysk officer, Franz Voitel, obersløitnant ved 1ste schweitzerschweitzerregiment i spansk tjeneste i 1826.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Brev, Religion, Katolske kirke, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Juridisk litteratur, Inkvisisjonen, Spansk brevsamling vedk., inkvisitionen i Spanien og Portugal, Spania, Inkvisitionstribunalet i Barcelona, brever til, Brevsamling paa spansk vedk. inkvisitionen i Spanien og Portugal 1722, Portugal

Relatert til: Frants Voitel

Tilknyttede steder

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Fol. 116 Beskrevne blader. Sammenheftet.

comments powered by Disqus