Manuskript skapt av

Dato: 1824-10-31Signatur: ubb-ms-0032-a-001


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Herman Foss' plan for anskaffelse av et dampskip til Bergen. Planen er undertegnet av H. Foss Bergen 31 October 1824 på side 16. I forlengelsen av denne planen følger et driftsbudsjett for skipet og en erklæring fra Det nyttige Selskab. Sistnevnte er undertegnet av blant andre Herman Foss, Frederik Meltzer, Wollert Konow, og August Konow 8. november 1824.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Relatert til: Dampskibet Oscar, Dampskibet «Prinds Oscar»

Er en del av

En pakke dokumenter vedkommende selskabets stiftelse.

Bl. a. den trykte indbydelse fra 1825. Love 1826, m. m. se mer

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus