Manuskript

Laget mellom 1752-02-15 og 1752-02-19Signatur: ubb-ms-0116


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Avskrift - fra sidste halvdel av 17-tallet - indeholdende: 1. Brev fra dr. Oeder til grev Holstein, dat. Kjøbh. 18/2 1752. 2. Professor I. P. Anchersen's brev til samme dat. 18/2 1752. 3. Student Chr. F. Rotbølls argumenter som opponent. 4. Student Jensenii do.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Medisin, Brev, 1700-tallet, Medicin vedk., Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Disputatz de Irritabilitate, Kjøbenhavns universitet

Relatert til: Jensenii, Chr. F. Rotbøl, Georg Chr. Oeder, Georg Christian Oeder, Holstein, I. P. Anchersen

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 4°. 11 beskrevne blader. H.

comments powered by Disqus