ManuskriptSignatur: ubb-ms-0118-6


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Avskrift

Dette dokumentet er knyttet til emnene Brev, Krigshistorie, Norden, Krigene mellem de nordiske riker 1659-1757 vedk., Krig vedk., Aktstykker vedk., Kroning vedk., Brev til svenske innbyggere

Relatert til: Ulrika Eleonora

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer


comments powered by Disqus