Manuskript skapt av

Dato: 1683-06-24Signatur: ubb-ms-0167-01-21-02


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Kopi fra 23/8 1683

Dette dokumentet er knyttet til emnene Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug

Er en del av

Bakerlaugets protokoller og dokumenter.

(Henstod tidligere uordnet i ladekisten under gammelt katl.-nr. 344). se mer


comments powered by Disqus