Manuskript skapt av

Dato: 1788-04-28Signatur: ubb-ms-0167-01-21-06-04


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Relatert til: Andreas Chr. Stuwitz, Detlew Laading

Er en del av

Bakerlaugets protokoller og dokumenter.

(Henstod tidligere uordnet i ladekisten under gammelt katl.-nr. 344). se mer


comments powered by Disqus