Manuskript skapt av

Dato: 1751-12-03Signatur: ubb-ms-0167-01-22-047


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til enkeltside for nedlasting:

Avskrift

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug


comments powered by Disqus