Manuskript skapt av

Dato: 1764-04-12Signatur: ubb-ms-0167-01-22-084


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Avskrift

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug


comments powered by Disqus